ניהול מערך הפצה ישירה

מערכת לתכנון ניהול ובקרה של פרוייקטי הפצה בקנה מידה גדול

פתרון נרחב המשתרע החל משלב הצעת המחיר, דרך שלב בניית תכניות החלוקה ואיושן, המשך בשלב דיווחי ההתקדמות, הבקרה, חיוב הלקוח וחישוב השכר לעובדים.

אופטימיזציות חלוקה

האופטימיזציה הראשונה בחשיבותה היא אפשרות השילוב בין פרוייקטים. המערכת מספקת למנהלי הסניפים כלי נוח לאיתור השילובים האפשריים, ולהפעלת אופציית השילוב בין פרוייקטים. בעת הפעלת שילוב המערכת מחשבת את התגמול לעובדים באופן מותאם.

ניהול חיובי לקוחות

לצד תפעול הפרוייקטים המערכת מספקת מודול לניהול חיובי הלקוח. תהליך חיוב הלקוח מותנע באופן אוטומטי כאשר הפרוייקט יוצא לפועל בהתאם למחיר אשר נסגר עם הלקוח. מחלקת הכספים מעדכנת בתורה על חיוב הלקוח את פרטי החשבונית אשר הופקה, ובהמשך מנהלת מעקב תשלומים למול הלקוח בהתאם לתנאי התשלום אשר הוגדרו ללקוח בפרוייקט.

חישוב שכר עובדים

בגין שורות החלוקה המבוצעות ע"י העובדים מחושב להם השכר. חישוב השכר יכול לרוץ במספר מודים: לפי תקן שעות, לפי מספר יחידות או לפי סכום override. לצד התגמול על פעולת ההפצה, המערכת מאפשרת להגדיר לעובדים החזר הוצאות נסיעה ברמה היומית עם אפשרות של עדכון נסיעות מיוחדות וביטול זמן.

ממשקים

הפתרון מתממשק למערכת השכר ולמערכת הפיננסית בארגון.

המערכת מציעה פתרון כולל לניהול פרוייקטי הפצה רחבי היקף. המערכת מספקת כלי תכנון, אופטימיזציה ובקרה המאפשרים לארגון להוציא את הפרוייקטים לפועל ביעילות מירבית.

הגדרת הפרוייקט

בשלב ראשון המערכת מאפשרת להגדיר את פוטנציאל החלוקה בפרוייקט באמצעות ציון הערים ובחירת האזורים המבוקשים למשימת ההפצה. הכלי העומד לרשות התקציבאי מאפשר לבחור את האזורים על סמך פילוח של הגדרות סוציואקונומיות. לאחר בחירת האזורים המערכת מאפשר להפיק הצעת מחיר ללקוח על סמך הנתונים הנבחרים.

תכניות החלוקה

כאשר הפרוייקט מקבל אור ירוק ניתן להגדיר את תכניות החלוקה על בסיס האזורים שנבחרו בשלב הראשון. כל תכנית חלוקה מוגדרת תחת מנהל סניף וכוללת הגדרה של התאריכים הרצויים לחלוקה, את סוג ושם המוצר אותו יש לחלק ואת רשימת האזורים עם הכמויות לחלוקה.

איוש התכניות

תפקידו של מנהל הסניף הוא להוציא לפועל את תכניות החלוקה, ובשלב הראשון עליו לאייש את התכניות. על המנהל להגדיר עבור כל שורה את תאריך החלוקה ולציין את העובד האחראי לביצועה. בהמשך על מנהל הסניף לעדכן לגבי סטטוס החלוקה, עדכון אשר מספק בסיס לדיווח התקדמות ללקוח ולחישוב השכר לעובדים.