ניהול פעילות מיקור חוץ

מערכת אחודה לניהול וחישוב שכר עובדים וחיוב לקוחות בפעילות מיקור חוץ

פתרון נרחב המשתרע החל מניהול הסכמי העובדים והלקוחות, המשך בניהול הריצה החודשית וכלה בהעברת נתונים למערכות ה – Back Office

קליטת דיווחי עובדים

מודול קליטת דיווחי עובדים מאפשר הזנת דיווח באמצעות מסך דיווח אינטרנטי ידידותי, המותאם לכל עובד בהתאם להסכמים שלו. לצד קליטת נתונים ידנית, המערכת תומכת בקליטת נתוני דיווח מקבצים.

ניתוח שעות ובקרת מנהלים

ניתוח שעות ובקרת מנהלים לאחר קליטת דיווחי העובדים המערכת מבצעת ניתוח בשני מסלולים נפרדים: ניתוח שכר וניתוח חיובי לקוחות, תוך התיחסות לפרמטרים בשלב זה בתהליך הריצה המערכת מספקת למנהלים מסכי בקרה המאפשרים לצפות ולאשר את ניתוח השעות והנלווים עבור המוגדרים בהסכמים.

בשלב זה בתהליך הריצה המערכת מספקת למנהלים מסכי בקרה המאפשרים לצפות ולאשר את ניתוח השעות והנלווים עבור התקופה המבוקרת.

הפקת חשבוניות

מודול הפקת החשבוניות האינטגרטיבי מייצר טיוטות מסמכים באופן אוטומטי ישירות מנתוני הבקרה החודשית, תוך התיחסות לפרמטרים מהסכמי הלקוח כדוגמת פורמט החשבונית, נתוני הצמדה למטבע/למדד, תנאי תשלום, פרטי משלוח ועוד.

מודול החשבוניות מאפשר להפיק חשבוניות מס, חשבוניות מס זיכוי והפרשות.

ממשקים

הפתרון מתממשק למערכת השכר ולמערכת הפיננסית בארגון.

המערכת מציעה פתרון מקיף וייחודי עבור תחום ה-OUTSOURCING לניהול ותפעול יעיל של הפעילות השוטפת. המערכת מספקת בסיס נתונים אמין ומאוחד לשכר ולחיוב לקוחות, נותנת כלי בקרה וקורלציה ומשפרת את תפוקת הארגון.

ניהול הסכמי העסקה

המערכת מאפשרת לנהל את הגדרות הסכמי ההעסקה על מאפייניהם השונים, ותומכת
בתצורת העסקה גלובאלית, שעתית, יומית ופרילנס. המערכת תומכת בתהליכי שינוי
תעריפי העסקה, מאפשרת לתעד עדכונים עתידיים ושומרת היסטוריה. בנוסף, המערכת תומכת בהגדרה של מגוון נלווי שכר כולל ימי חופש ומחלה, קיזוז הפסקות, שעות נוספות, ארוחות, נסיעות וכיוב'. הנלווים ניתנים להגדרה ברמה שעתית/ יומית/ חודשית
בשילוב ערכי זכאות וצבירה תקופתית.

ניהול הסכמים מול לקוח

כנגד ההסכמים הפנימיים של העסקת העובדים, המערכת מנהלת את הגדרות הסכמי המכירה ללקוח. את ההסכמים ניתן להקים ברמת הסכם מסגרת ורמה פרטנית עבור כל עובד תחת הסכם המסגרת המתאים. בדומה למאפיינים בצד הסכמי ההעסקה ניתן להגדיר תחת הסכמי הלקוח את התעריפים והנלווים.

לצד הסכמים סטנדרטיים הפתרון מכסה גם הסכמי לקוח מסוג השמה, Back-to-Back ופרוייקטים.

ניהול הזמנות רכש

עבור הסכמי לקוח המחייבים הזמנת רכש, המערכת מאפשרת להקים את ההזמנות ולעקוב אחר סטטוס הניצול במושגים של שעות או כסף. מודול הפקת החשבוניות המשולב במערכת מזכה/ מחייב את ההזמנות המקושרות להסכמים באופן אוטומטי.